لیست خدمات آزمایشگاه دکتر محسن حیدریان

انجام تمامی آزمایشهاي تشخيص پزشكي

عقد قرار داد با آزمایشگاههای دیگر و پزشکان وموسسات وكارخانه ها جهت انجام آزمايشهاي ساليانه وچكاپ

برنامه هفتگی آزمایشگاه

مشاوره
پیگیری نتایج آزمایش
let's work together
کد پیگیری  
رمز عبور  
کد امنیتی  

موضوعات
 Categories
عضویت در خبرنامه