لیست سوالات متداول آزمایشگاه دکتر محسن حیدریان

آیا می دانید آزمایش قند خون به چند ساعت ناشتائی احتیاج دارد؟

بله ، آزمایش تعئین قند خون به 8 ساعت ناشتائی احتیاج دارد.

 آیامی دانید بزرگترین بخش فنی وپذیرش در شهر ری متعلق به کدام آزمایشگاست؟

 بله آزمایشگاه دکتر حیدریان

آیا می دانیديكي از بزرگترین آزمایشگاهها در شهر ری کدام آزمایشگاه می باشد؟

آزمایشگاه دکتر محسن حیدریان

آیا می دانید بهترین پرسنل ، اساتید و پزشکان در کدام آزمایشگاه مشغول به کارند؟
آزمایشگاه دکتر محسن حیدریان
پیگیری نتایج آزمایش
let's work together
کد پیگیری  
رمز عبور  
کد امنیتی  

موضوعات
 Categories
عضویت در خبرنامه