بسمه تعالی 

 

برآن شدیم تاباعزمی راسخ مجموعه ای را بنا نمائیم که با کیفیتی عالی در عرصه ی تشخیص پزشکی درخدمت هموطنان عزیز باشد.این مجموعه  مجهزبه دستگاههای تمام اتوماتیک قادربه انجام تمامی تستهای تشخیصی آزمایشگاهی می باشدتابتواند استانداردهای این زمینه ی خدماتی ازپهنه ی وسیع طب وعلم را ارتقاء بخشدوفصلی نوین در ارائه خدمات علوم آزمایشگاهی رقم زند.درمجموعه ی آزمایشگاهی دکتر حیدریان سعی شده است که فارغ ازابزار،مواد،دستگاهها وفضای فیزیکی مطابق بااستانداردهای جهانی،به امرآموزش نیروی انسانی کارآمدومتخصص اهمیت بیشتری داده شود.لذا این مجموعه در جهت انجام کلیه ی خدمات آزمایشگاهی پزشکی باکیفیت عالی،آماده ی عقدقراردادباکلیه ی موُسسات پزشکی،اعم ازبیمارستانی ومراکزدرمانی ومراکزترک اعتیاد،موسسات خدماتی،فرهنگی،علمی وآموزشی می باشد.

 

به امید آنکه بتوانیم در آینده ی نه چندان دور منشا اثری برا ی حرکتهای کارآمدترباشیم.

انشاء ا...

 

ارتباط با ما از طریق فرم زیر ، پیام خود را برایمان ارسال نمایید.
ایمیل    
متن  
کد امنیتی  
پیگیری نتایج آزمایش
let's work together
کد پیگیری  
رمز عبور  
کد امنیتی  

موضوعات
 Categories
عضویت در خبرنامه