آزمایشگاه پزشکی دکترحیدریان دربهمن ماه1389 آماده راه اندازی

   

گردیدودراردیبهشت1390پروانه تاسیس ومسئول فنی آزمایشگاه از

 

دانشگاه تهران دریافت گردید.لازم به ذکراست بنای فعلی

 

آزمایشگاه درسال1386به منظوراحداث آزمایشگاه خریداری شدوکلیه

 

 الزامات اداره امور آزمایشگاه لحاظ گردیدومورد تاییدآن مرجع

 

 قرارگرفت.      

 

ارتباط با ما از طریق فرم زیر ، پیام خود را برایمان ارسال نمایید.
ایمیل    
متن  
کد امنیتی  
پیگیری نتایج آزمایش
let's work together
کد پیگیری  
رمز عبور  
کد امنیتی  

موضوعات
 Categories
عضویت در خبرنامه