نوشته شده توسط : حمیدرضا شاهی
تاریخ ثبت : 1392/08/26
تعداد بازدید : 3438

لیست آزمایشات قابل انجام در، بخش بیوشیمی  ،  آزمایشگاه دکتر حیدریان

آزمایشگاه دکتر حیدریان مجهز به دستگاه های پیشرفته  ی بیوشیمی درحداقل زمان قادر به جوابدهی آزمایشات روتین بیوشیمی می باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 

FBS.BS.GTT.GCT-2hrpp

HbA1C.Urea.Cr

Uric Acid.AST.ALT.ALK.ACid-p

Bilirubin:  T  .   D

 

 

Specific Enzymes :

 

 

CPK –CK MB –LDH –Aldolase –Gamma GT Lipase –Amylase 

 

 

ACP (Total & Prostatic ) –ADA (Adenosine deaminase )  

ACE (Angiotensin Convertase Enzym

 

Lipid Profile :

 

 

Triglycerides  – Total Cholestrol  – HDL – LDL - VLDL

 

CHD Risk factor – Athrogenic Index  

Apolipoprotein A1 (Apo A1) – Apolipoprotein B (ApoB) –  Lipoprotein (a) , Lp(a)  

Serum Lipoprotein Electrophoresis 

 

Anemia :  

Iron  – Transferrin  – TIBC  – Transferrin Saturation Ferritin  

Hb Electrophoresis ( Hb Fraction : A2, F,C,S,D,E )  

Zinc (Zn)

 

Creatinin Clearance

Ca.Pr.Cr. 24hr urine 
 

Protein Profile :  

Total Protein –Serum Albumin –Serum Globulin & Alb/ Glo Ratio

 

Urine Bence Jones Protein –Urine Protein Urine Microalbumin

Serum & Urine & CSF Protein Electrophoresis 

Therapeutic Dose Monitoring (TDM) :

Phenobarbital –Phenytoin – Carbamazepin Valproic Acid - Digoxin –Lamotrigin Primidone – Cyclosporin (Sandimmun

 

Electrolytes & Glycated Hemoglubin & others :  

Sodium (Na) –Potasium (K) –Lithium (Li) Magnesium (Mg) Chloride (Cl) –Calcium (Ca)-Vitamin C– Vitamin A– Vitamin E

Cystatin C - Homocystein - HbA1C – Lactate – Ammonia – Troponin I (Quantitative )

Serum & Urine Copper (Cu) – Ceruloplasmin  

VMA - 5HIAA - Urine Metanephrin & Normetanephrin  

Urine Oxalate & Citrate & Cysteine & Phenylalanin & Thyrosin

Urine 17-Ketostroids  –  PKU  –  Stone Analysis Homocystein

Serum & Urine Aminoacid Chromatography

Urine Reducing Substances Chromatography

Urine Sugar Chromatography

  

 نظرات کاربران
ایمیل    
متن  
امتیاز
کد امنیتی  
star

آزمایشگاه دکتر حیدریان مجهز به دستگاه های پیشرفته  ی بیوشیمی درحداقل زمان قادر به جوابدهی آزمایشات روتین بیوشیمی می باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم.

,
لیست آزمایشات قابل انجام در، بخش بیوشیمی ، آزمایشگاه دکتر حیدریان,
تاریخ ثبت :2/21/2020 12:00:00 AM,
5/ 5
پیگیری نتایج آزمایش
let's work together
کد پیگیری  
رمز عبور  
کد امنیتی  

موضوعات
 Categories
عضویت در خبرنامه