فهرست آزمایشات :


سیستم های آزمایشگاهی و زمان جوابدهی انواع آزمایشات در صورت عدم نیاز به تکرار :
 
بیوشیمی عمومی و اختصاصی  – الایزا – کمی لومینسانس –– 
  – HPLC ، سنجش سرمی دارو – کروماتو گرافی ها – الکتروفورز –
 
الف : آزمایشات تشخیص طبی

 
ب  : آزمایشات پاتوبیولوژی – سیتوپاتولوژی
آزمایشات تشخیص طبی :


آزمایشات بیوشیمی عمومی و اختصاصی  - میکروبیولوژی - پارازیتولوژی و آزمایشات روتین: همه روزه 
 

 
  تيروييد : يك روز در ميان

 
  هورمونی 
HCG   : همه روزه


  تیروئیدی تخصصی :  هفته ای سه بار
 


تومورمارکر ها : یک روز درمیان و موارد خاص هفتگی(
CA125,15-3,19-9-CEA-AFP-PSA  …  )


فولات و ویتامین
B12: دو روز درمیان
 
آزمایشات ویرولوژِی تخصصی : (
HBs Ag-HcvAb,HBeAb-HAV ) یک روز در میان
 
  عفونی دیگر  : (کلامیدیا -  لیستریا –  مایکوپلاسما –    هیداتید  
– FTA – VZV – EBV – HTLV - و . . . ) : هفته ای یک بار


  HSV وTOXO و RUB  وCMV : روزهای فرد


    هورمونهای جنسی :
-GnRH Stress test - 17OH- 17KETO - استرادیول – استریول – اندرستندیون - تریپل مارکر و کوادریپل مارکر و ... :  هفته ای دو بار
 

   روماتولوژی :
       عمومی : همه روزه

کمپلمان : دو تا سه روز در هفته


    اختصاصی:
ANA,dsDNA,AMA- ASMA – Anti Sm – Anti LKM – Anti GBM – ANCA – NBT – Anti Posphol – Anti Cardiol. – Lupus Anti Coag. – Anti -TTG – Anti SS-Ro,La – Anti Scl 70 – Anti TPO -  AntiCCP- -HLATyping  – 25OH Vit. D  - ایمونوگلوبولینها – آنتی اندومیزیال – گلیادین – میکروزومال - پمفیگوس – تیروگلوبولین آنتی بادی و... ) : هفته ای دو بار
 
   "  
Na,K, GGT ,H.pylory stool,H.pylory igA.pylory igG , D Dimer   i
 

   "      ایمونوگلوبولینها : هفته ای یک بار و در صورت درخواست بیشتر: دو بار

 

PSA, free PSA (روزهای زوج هفته)

 

آزمایشات DHT ,DHEAS, TESToSTRON,FREE TESToSTRON, ( یک روز در هفته)

   

  "     هورمونهای متابولیک و غیره : ( رنین- ACE  – آلدوسترون – ACTH  – آلدولاز– کورتیزول 
           هورمون رشد  با  و بدون تحریک –  متانفرین
VMA-  – مس وسرولوپلاسمین – روی – گاسترین –25OH V.D   - انسولین C Peptide - – 5HIAA-IGF-I - SHBG) و ... : هفته ای یک بار
تستهای خاص انعقادی : پروتئینهای
C,S  –  آنتی ترومبین III  – لیدین فاکتور APCR  – فیبرینوژن –
  فاکتورهای انعقادی – مهار کننده های فاکتور ها  : هفته ای یک بار

 

 

آزمایشات    FSH- LH-PROLACTIN(روزهای فرد هفته )

 

آزمایشات IGE- VIT D(روزهای فرد هفته)

 

 


آزمایشات تیروئیدی به روش ایمنوفلورسنت انجام می شود.

 

 


در ضمن این آزمایشگاه در صورت نیاز بیماران به جوابدهی اورژانسی در کوتاه ترین زمان ممکن قادر به ارائه خدمات  به مراجعین محترم می باشد.

 

ارتباط با ما از طریق فرم زیر ، پیام خود را برایمان ارسال نمایید.
ایمیل    
متن  
کد امنیتی  
پیگیری نتایج آزمایش
let's work together
کد پیگیری  
رمز عبور  
کد امنیتی  

موضوعات
 Categories
عضویت در خبرنامه